Rubriky
Ze života

Jak vyléčit tinnitus

3670808847_cde87ed326_oŽivot s tinnitem je často značně nepříjemný a může působit i psychické problémy vážných stavů. Proto často hledáme efektivní návody, jak se jej zbavit. Tinnitus je zvukový vjem v uších, který však nemá žádný vnější zdroj. Jedná se o pískání, zvonění, šumění v uchu, občas se projevují i lupnutí. Tinnitus samotný není nemocí, může být však symptomem nejrůznějších onemocnění. Důvodem tinnitu může být pouze zalehlé ucho mazem, ale může ukazovat i na vážná sluchová poškození. V mnoha případech je tinnitus společně s poškozením sluchu či jeho úplnou ztrátou. Rozlišujeme dva druhy tinnitu:

  • subjektivní – nelze nijak zachytit zvuk, slyší jej opravdu pouze daný člověk, drtivá většina případů

  • objektivní – lze zachytit mikrofonem, zvuky poškozených cév, svalů, apod., vyskytuje se zřídka

Příčiny tinnitu

Může to být banalita jako ucpání mazem. V řadě případů se však objevuje jako symptom při různých onemocněních – nemoci vnějšího, středního i vnitřního ucha, poruchy sluchových nervů, poškození CNS, vzácnější onemocnění jako Menierova choroba (přetlak endolymfy, dosud neobjasněná etiologie), porucha funkce Eustachovy trubice, nádorová onemocnění, úraz a poškození spánkové kosti, atd. Příčin vzniku tinnitu je mnoho, specialista ORL musí nejprve diagnostikovat stav a příčinu tinnitu.

V případě ucpání mazem je tinnitus přechodný, pro chronickém trvání ukazuje na vážnější stav. Tinnitus může trvat několik dní, týdnů, ale i několik let nebo do konce života (například u zmíněné Menierovy choroby, poškození CNS či spánkové kosti). Tinnitus může mít různou intenzitu – od slabého šelestu až po nepříjemné pískání, zvonění a jiné ruchy, které postiženého velmi ruší a mohou vést k psychickým problémům jako deprese, atd. V tichu je intenzita slyšitelnější a tak brání například usínání. Otázkou tedy je, jak vyléčit tinnitus nebo jej aspoň zmírnit.

Jak vyléčit nebo zmírnit tinnitus

Základem je znát příčinu, resp. stav tinnitu. Akutní tinnitus je přechodný, chronický trvalý. Objeví-li se náhle a neustane například za několik dní, je třeba neprodleně navštívit ORL specialistu. Je-li příčina známá, léči se kauzálně, tedy léčíme jeho příčinu. U neznámého původu pak léčíme zmírnění tinnitu. U akutního tinnitu se nasazují léky, tzv. kortikosteroidy a betahistiny (např. známý je Betaserc). Doporučena je někdy léčba v hyperbarické kyslíkové komoře, aby se do vnitřního ucha dostalo co nejvíce kyslíku. Zaměřme se na léčbu, resp. zmírnění tinnitu u chronické formy.

Psychoterapie ke zvládnutí tinnitu

Například rehabilita krční páteře, jejíž poškození může tinnitus způsobovat. Další možností je naslouchadlo nebo masker. Naslouchadlo zlepší sluch a tím je tinnitus potlačen okolními zvuky. Masker je zařízení generující vlastní šum nižší intenzity než tinnitus. Je používán v době, kdy tinnitus je nejcitelnější (spánek, usínání, tichá prostředí). Na použití maskeru navazuje tzv. TRT metoda (Tinnitus Retraining Therapy) na neurofyziologickém principu učení se ignorovat tinnitus, cílení na myšlenku, že je běžnou součástí života. Tedy kombinace psychologické léčby a zvukové. Snažíme se tinnitus poznat a překovat strach a deprese. Další možností je biostimulační laser, což je laserem stimulovaný buněčný matebolismus. Mezi jiné terapie patří i muzikoterapie (uklidňující hudba), homeopatika (doporučuje se např. chenopodium, fosfor, secale, tabacum) či akupunktura (složité nalezení vhodných bodů vpichu). Ani prvky alternativní medicíny nezaručují úspěch.

Bohužel de facto neexistuje zatím žádná zcela spolehlivá léčba k k úplnému vymizení tinnitu, pokud je jeho příčina neznámá. Ani přerušení nervu neukončí tinnitus, což je chirurgické řešení. Existuje však mnoho způsobů, jak tinnitus zmírnit a to především na subjektivní úrovni, tedy jeho vnímání. Doporučuje se například užívání ginkgo biloby nebo echinacey, ale účinky jsou přechodné. Tedy, pokud není léčba kauzální, prakticky neexistuje zaručený způsob, jak se tinnitu trvale zbavit. U některých nemocí, například zmíněná Menierova choroba, může ustat najednou třeba po několika letech. Psychoterapie ke zvládnutí života s tinnitem je často jedinou metodou, jak jej překonat a téměř přestat vnímat.

Čemu se vyhnout

Obecně se radí méně soli, vypustit alkohol. Snažit se nepohybovat v příliš hlučném prostředí. To jsou obecná opatření, která mohou tinnitus negativně ovlivňovat. U kauzální léčby se léčí hypertenze, obezita, vysoká hladina LDL cholesterolu, apod.

Tinnitus nelze tedy spolehlivě zcela vyléčit, pokud se neléči příčina. V řadě případů je etiologie neznámá a musíme se snažit tinnitus překonat především psychicky a zvládnout jej. Snažit se jej nevnímat, aby nám nezpůsoboval životní problémy a vážné psychické obtíže vedoucím až k depresím a sebevraždám.