Rubriky
Sponzorované články

Fakulta podnikatelská VUT – Brno

        Institucí, které v ČR nabízí studijní programy MBA je mnoho. Zájemci o studium si mohou vybírat mezi různými formami studia, mezi různými spolupracujícími zahraničními univerzitami a i českými institucemi, dále si mohou vybírat podle jazyka, ve kterém probíhá výuka, kvality lektorů nebo ceny studia, atp.

        Významným kritikem studijních programů MBA v ČR jsou personální agentury, které se s těmito absolventy často setkávají. Tvrdí, že studium MBA mnohdy neklade dostatečný důraz na praktickou rovinu. Praxe přitom odlišuje MBA studium od obyčejného magisterského studia na vysoké škole. Jedním z hlavních problémů u těchto programů je to, když ve studiu MBA přednášejí jen akademici, kteří nemají žádnou praxi a pohybují se pouze v teoretické rovině.

        Výše uvedené neplatí pro mnou absolvovaný program na VUT v Brně, Fakultě podnikatelské. V prvním roce jste posluchači mezinárodního manažerského studia a ve druhém roce pak dokončíte plnohodnotné MBA studium zahraniční univerzity. Toto propojení dvou studijních programů se pro posluchače z praxe, s ohledem na vazbu teoretických základů a praktického využití ve vlastní práci, ukazuje jako ideální.

V rámci mezinárodního manažerského studia část výuky probíhá, podle země cílové skupiny posluchačů, např.: v ČR, Polsku, Slovensku nebo v Číně. Přitom navíc navštěvujete prosperující firmy ve výše uvedených zemích. Vše, co se naučíte a vidíte v praxi, aplikujete v podmínkách své firmy nebo podniku, pro který pracujete nebo jej vlastníte. Formátem jsou zpracované eseje na témata jednotlivých modulů.

Ve druhém roce se pak stáváte studentem programu MBA příslušné významné západoevropské univerzity. Toto studium je v porovnání s vysokou školou nesrovnatelné. Nestaví totiž na biflování teorie, ale učí přemýšlet v souvislostech. Ze všech silných stránek studia na Fakultě podnikatelské VUT v Brně podtrhuji jeho interaktivní formu a praktickou rovinu výuky, která se projevuje v okamžité reakci, na příslušné probírané téma, ze strany lektorů a i kolegů. Významné je zařazení manažerských her, případových studií a společných týmových prací. Především tyto jsou velmi inspirativní tím, že neznající se a různorodá skupina posluchačů se musí změnit v tým a zajistit splnění zadaného úkolu.  Praktická rovina výuky je pak zajištěna zařazením odborníků z praxe s bohatou publikační činností a i s vlastní praxí.

Já jsem výše uvedené studium absolvoval a pochopil jsem, že nosným pilířem MBA studia je samostudium. Proto budoucím posluchačům doporučuji maximálně využít čas strávený s lektory v rámci přednáškových cyklů, osobních či e-mailových konzultací a aktivně vstupovat do diskuzí a sdílet své profesní zkušenosti s ostatními kolegy.

Mohlo by se zdát, že v současné době není výhodné studovat. Existuje však názor, který říká, že studium MBA v době krize může manažerovi posloužit jako možnost ponořit se před složitým obdobím do vod učení, aby se pak vynořil do slunečného času konjunktury nabit vědomostmi a novými nápady.

Podrobné informace o tomto studiu získáte na oficiální stránce www.mmms-mba.cz.

Ing.Petr  R o u b a l i k

absolvent MMMS XVIII

absolvent MBA studia v roce 2013