Rubriky
Sponzorované články

Ekonomický online systém pre živnostníkov a malé firmy SuperFaktúra.sk

Ekonomický online systém pre živnostníkov a malé firmy SuperFaktúra.sk

 V dnešnej krízovej dobe, kedy sa väčšina podnikateľov a živnostníkov potýka niekedy doslova s ​​existenčnými starosťami, musí sa ešte vyrovnať s množstvom agendy, ktorá aj tak neustále narastá. To samozrejme zaberá veľa času, ktorý by bolo účelné vynakladať na podnikanie samotné. Prichádzame s ponukou, ako si aj s touto problematikou poradiť. SuperFaktúra.sk je fakturačný systém, ktorý bol už v praxi mnohokrát otestovaný a je pre svoju flexibilitu i jednoduchosť náležite ocenený.

Základom činnosti programu je fakturácia, SuperFaktúra.sk tvoria faktúry, nahráva náklady a vytvára databázu zákazníkov, s ktorými sa fakturujete. Z informácií potom vytvára bilancie is potrebnými grafy a prehľad, v akom štádiu jednotlivé faktúry sú. Už z týchto prvých informáciách je vidieť, aký má prínos SuperFaktúra.sk pre podnikateľov. Najviac času zaberá totiž bežná administratíva, ktorá sa neustále opakuje, v tomto by určite nemala byť žiadna pomoc odmietnutá.

SuperFaktúra.sk nie je prvým podobným programom vo svete, ale každý štát má iné podmienky, a navyše finančné administratíva musí na druhú stranu ponúkať aj možnosť nakupovať a predávať do cudziny, kde sú podmienky čiastočne alebo aj úplne odlišné. SuperFaktúra.sk ponúka nielen všetku agendu pre tuzemsko aj cudzinu, ale prináša aj mnohé doplnky, ako sú rôzne štatistiky, grafy a tiež tzv hybridný poštu. V nej ide o komplexné riešenie korešpondencie, kedy stačí odovzdať potrebné dáta v elektronickej podobe a Postservis je už tlačí, obálkuje, tak teda vlastne prevádza do fyzickej

podoby. Zásielky sú následne predávané na doručenie. Ale ide aj iné služby, napríklad skenovanie dokumentov, teda spätný proces prevodu papierových dokladov do elektronickej formy.

Dôležitou otázkou dnešnej doby je bezpečnosť dát. SuperFaktúra.sk potrebuje pre komunikáciu s klientmi určité údaje, ako sú meno, názov firmy, emailová adresa a samozrejme údaje fakturačné údaje. Tie sú ale používané výhradne pre funkčnosť aplikácie, fakturáciu a klientskú podporu, a ty, a ani iné, v žiadnom prípade bez výslovného súhlasu užívateľa neposkytneme tretej strane.